Quinine (ควินิน) : ยารักษามาลาเรีย (Anti – malarial drugs)

Quinine  (ควินิน)   ยารักษามาลาเรีย (Anti – malarial drugs)

เม็ด  300  มก. ยาฉีด 300 มก./มล.

ขนาด – วิธีใช้

                ผู้ใหญ่  ให้กินครั้งละ 2 เม็ด (10 เกรน) วันละ  3  ครั้ง  ทุก 8 ชั่วโมง  นาน  7 วัน
                เด็ก  อายุต่ำกว่า  1 ปี  ให้ครั้งละ 1 ใน 4 ส่วน  เม็ด  1 – 4 ปี ให้ครั้งละ 1 ใน 2 ส่วน  เม็ด  4 – 7 ปี ให้ครั้งละ 1 ใน 2 ส่วน  –  3 ใน 4 ส่วน  เม็ด 7 – 12  ปี ครั้งละ 3 ใน 4 ส่วน  –  1  เม็ด วันละ 3  ครั้ง  ทุก 8 ชั่วโมง  นาน  7  วัน
               ในรายที่กินไม่ได้  หรือเป็นมาลาเรียขึ้นสมอง ให้ใช้วินินชนิดฉีด  ดังนี้

               ผู้ใหญ่  ผสมควินินครั้งแรก 1,200 มก. ในน้ำเกลือ  500  มล.  หยดเข้าทางหลอดเลือดดำให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง  แล้วตามด้วยควินิน  600 มก. ผสมในนำเกลือจำนวนตามความเหมาะสม  หยดให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง  ให้ทุก 8 ชั่วโมง

              เด็ก  ให้ครั้งแรกขนาด  20  มก./กก. ครั้งต่อไปให้ขนาด 10  มก./กก. ผสมในน้ำเกลือ  ประมาณ 10 -20 มล./กก.  หยดเข้าหลอดเลือดดำ  ซ้ำได้ทุก 8 ชั่วโมง

[Total: 0 Average: 0]