ภาวะตัวสูงใหญ่ยักษ์ ทำให้คนตัวสูงเสียชีวิตได้เร็วกว่าปกติ

ภาวะตัวสูงใหญ่ยักษ์ อาการ สาเหตุ ตายไว

โรค Gigantism  หรือภาวะยักษ์ ผู้ป่วยจะมีภาวะสูงใหญ่กว่าคนปกติ เหตุเกิดจากได้รับฮอร์โมนสร้างความเจริญเติบโตมากเกินไป แนะหากพบแพทย์เร็ว ก่อนเกิดโรคเรื้อรัง มักมีอายุได้ยืนยาวเช่นเดียวกับคนทั่วไป

ภาวะตัวสูงใหญ่ยักษ์ 

เมื่อเรานึกถึงคนที่ตัวสูงใหญ่มาก ๆ เราก็มักจะนึกถึงนักกีฬาบาสเก็ตบอลตัวโย่ง ๆ เช่น นาย Manute Bol ซึ่งเป็นนักบาสเกตบอลที่ถือว่าสูงที่สุดของ NBA แต่ นาย Manute Bol ได้เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียงแค่ 47 ปี ด้วยโรคไตวายเฉียบพลันซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคผิวหนัง Steven Johnson ที่เขาเป็นอยู่

นาย Andre Rene Roussimoff ตัวสูงใหญ่เช่นกัน 7 ฟุต 4 นิ้ว ได้เสียชีวิตลงเมื่อเขามีอายุได้เพียง 46 ปีด้วยโรคที่เกี่ยวกับภาวะความสูงใหญ่ยักษ์ของเขาด้วยภาวะอวัยวะโตผิดปกติ (Acromegaly) ภาวะตัวยักษ์นี้เกิดจากความผิดปกติของต่อม Pituitary ซึ่งอยู่ใกล้สมอง ต่อมนี้ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนการเติบโต (Growth Hormone, GH) มากกว่าปกติซึ่งทำให้กระดูกโตยาวเร็วกว่าปกติและทำให้เติบโตเร็วผิดปกติ โดยผู้ป่วยในส่วนมาก จะมีความสูงเกิน 200 เซนติเมตร (2 เมตร)

ทั้งภาวะสูงยักษ์และภาวะอวัยวะโตผิดปกตินี้สามารถรักษาให้หายได้ เมื่อ 4 ปีที่แล้วแพทย์จาก University of Virginia Medical Center สามารถหยุดภาวะอวัยวะโตผิดปกติในผู้ป่วยรายหนึ่งที่ชื่อ นาย Sultan Kosen ซึ่งเขาเป็นผู้ชายที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีความสูงถึง 8 ฟุต 3 นิ้ว การรักษาทำโดยรังสีบำบัดหรือ Gamma Knife Radiosurgery และอีกวิธีการรักษาคือการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อที่ผิดปกิออกไปเพื่อลดการผลิต ฮอร์โมนการเติบโต (Growth Hormone, GH)

อย่างไรก็ดีการที่จะวินิจฉัยโรคนี้ทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากอาการของโรคเช่น มือเท้าใหญ่ผิดปกติที่มองดูคล้ายกับว่ามีอาการบวมธรรมดา หรือลักษณะริมฝีปากหนา คิ้วโหนก ซึ่งลักษณะพวกนี้จะไม่เด่นชัดในเริ่มแรกของโรค แต่จะปรากฏเมื่อเป็นโรคนี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งหากไม่ได้นับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็มักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่น ไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็ง และภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เองที่ทำให้ผู้ที่มีภาวะอวัยวะใหญ่ผิดปกติเสียชีวิตเร็วขึ้นอีก 10 ปี งานวิจัยศึกษาหนึ่งพบว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจ ร้อยละ 25 เสียชีวิตด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และร้อยละ 15 จากเนื้องอก 

3 วิธีการรักษาที่สำคัญ ภาวะตัวสูงใหญ่ยักษ์ 

  1. การใช้ยาลดหรือต้านการทำงานของฮอร์โมน GH
  2. การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมอง
  3. หรือการฉายรังสีรักษาที่ต่อมใต้สมอง

ทั้งนี้ ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เร็วก่อนจะเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ผู้ป่วยมักมีอายุได้ยืนยาวเช่นเดียวกับคนทั่วไป

ภาวะตัวสูงใหญ่ยักษ์ อาการ สาเหตุ ตายไว

แล้วคนที่มีร่างกายสูงแบบธรรมดาที่ไม่ได้มีภาวะของตัวยักษ์นี้ล่ะ

งานศึกษาหนึ่งของ University of Stockholm พบว่าความสูงนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง โดยการสุ่มตัวอย่างของชายและหญิงในประเทศสวีเดน พบว่าความสูงมีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็ง กล่าวคือ ในผู้หญิงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในผู้ชาย และยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่มีข้อสรุปคล้ายกันคือผู้หญิงรูปร่างสูงที่หมดประจำเดือนแล้วมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งมากกว่าถึงร้อยละ 13 มากกว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างเตี้ยกว่า

แม้ว่าความสูงอาจเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาโดยเฉพาะในผู้ชาย แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตระหนักว่าความสูงมีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกายของเรา ซึ่งมีผลโดยตรงกับขนาดของอวัยวะ ซึ่งก็มีผลโดยตรงต่อสุขภาพด้วย เช่น ภาวะหัวใจโตผิดปกติ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวาย ลิ่มเลือดอุดตัน โรคทางระบบหายใจ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปอดทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

[Total: 0 Average: 0]

One thought on “ภาวะตัวสูงใหญ่ยักษ์ ทำให้คนตัวสูงเสียชีวิตได้เร็วกว่าปกติ

Leave a Reply