ปากมดลูกอักเสบ (Cervicitis)

ปากมดลูกอักเสบ (Cervicitis) คือภาวะการอักเสบบริเวณปากมดลูกซึ่งอาจจะสังเกตุได้หากผู้ป่วยมีตกขาวที่มีกลิ่นหรือสีผิดปกติ รวมไปถึงการมีเลือดออกจากบริเวณปากมดลูก

ปากมดลูกคืออวัยวะส่วนที่ล่างสุดของมดลูก มีลักษณะยื่นเข้าไปในช่องคลอดเล็กน้อย เป็นตำแหน่งขับเลือดประจำเดือนออกจากมดลูก ในภาวะที่มีการคลอดลูกบริเวณปากมดลูกจะมีการขยายตัวออกไปเพื่อเปิดทางให้ทารกสามารถผ่านช่องคลอดออกไปได้ (ภาวะที่ปากมดลูกขยายตัว)

สาเหตุของภาวะปากมดลูกอักเสบ

ปากมดลูกอักเสบเกิดจากภาวะที่เนื้อเยื่อปากมดลูกเกิดการติดเชื้อ ซึ่งการติดเชื้อนั้นส่วนมากมาจากการเพศสัมพันธ์ แต่ก็ยังขึ้นกับสาเหตุอื่น ๆ ได้ด้วย นอกจากนี้โรคปากมดลูกอักเสบอาจมีลักษณะเจ็บปวดอย่างเฉียบพลัน หรือภาวะเรื้อรังเมื่อผู้ป่วยมีอาการของปากมดลูกอักเสบเรื้อรังนานหลายเดือนได้

อาการปากมดลูกอักเสบเฉียบพลันมักเกิดจากการติดเชื้อในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ (STI) ซึ่งรวมถึง:

การติดเชื้อ HPV ในระยะลุกลามอาจยิ่งกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของปากมดลูกได้มาก และมักเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งปากมดลูก หรืออาจเป็นอาการเบื้องต้นของมะเร็งปากมดลูกได้

อาการของภาวะปากมดลูกอักเสบ

ผู้หญิงบางคนที่ป่วยด้วยโรคปากมดลูกอักเสบอาจไม่มีอาการใด ๆ ของโรคนี้เลยก็ได้ แต่อาจพบอาการเมื่อตรวจภายในได้ อาการของโรคนี้จะมีมากมายประกอบด้วย:

  • มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ
  • มีตกขาวสีเทา หรือสีขาว ในบางกรณีอาจมีกลิ่น
  • อาการปวดบริเวณช่องคลอด
  • อาการปวดที่รู้สึกได้ในขณะที่กำลังมีเพศสัมพันธ์
  • อาการบีดอัดบริเวณอุ้งเชิงกราน
  • อาการปวดหลัง
  • ปัสสาวะลำบาก หรือปวดในขณะที่กำลังปัสสาวะ
  • ปวดปากมดลูก

หากปล่อยไว้ไม่ทำการรักษา อาการปากมดลูกอักเสบอาจลุกลามรุนแรงมากขึ้น ในบางกรณีความเจ็บปวดอาจรุนแรงมากขึ้น ตกขาวเปลี่ยนสีมีลักษณะคล้ายหนองอันเป็นสัญญาณที่แสดงถึงอาการของปากมดลูกที่อักเสบในระดับที่รุนแรง

การรักษาปากมดลูกอักเสบ

ก่อนอื่นแพทย์จะทำการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดปากมดลูกอักเสบว่าเกิดจากสาเหตุใด หากเกิดจากการติดเชื้อแพทย์จะทำการจ่ายยาปฎิชีวนะเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ แต่หากเกิดจากสาเหตุของการระคายเคืองเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจำวันเช่น ผ้าอนามัย หรืออื่น ๆ แพทย์จะแนะนำให้เปลี่ยนยี่ห้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

[Total: 0 Average: 0]