โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส

โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส Cytomegalovirus หรือ CMV คือการติดเชื้อในกลุ่มไวรัสเริมทั่วไปที่มีอาการหลากหลาย มีตั้งแต่ไม่แสดงอาการจนถึงมีไข้และอ่อนเพลีย (คล้ายโรคโมโนนิวคลิโอสิส) และอาจมีไปถึงอาการรุนแรงต่อดวงตา สมอง หรืออวัยวะภายในอื่นๆ

  • ไวรัสชนิดนี้จะแพร่กระจายได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ก็ได้ ด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่งในร่างกาย.
  • คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้มักไม่มีอาการ แต่บางคนอาจจะป่วยและมีไข้ ในรายที่มีระบบภูมิร่างกายอ่อนแออาจมีอาการรุนแรง รวมไปถึงอาจทำให้เกิดตาบอดได้
  • โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสอาจเป็นสาเหตุของการป่วยรุนแรงในเด็กทารกที่มีการติดเชื้อก่อนการคลอด
  • แพทย์อาจตรวจหาเชื้อโดยการเพาะเชื้อจากของเหลวในร่างกายเช่นปัสสาวะ
  • ตามปกติแล้วนั้นโรคนี้ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษา แต่ในรายที่การติดเชื้อมีความรุนแรง การใช้ยาต้านไวรัสอาจช่วยได้

โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส (CMV) คือเชื้อในกลุ่มไวรัสเริม (ไวรัสเริม แบบ5) การตรวจเลือดแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่มีการติดเชื้อซีเอ็มวีมากถึง 60-90 เปอร์เซนต์

โรคซีเอ็มวีอาจเป็นสาเหตุของอาการอื่นๆที่อาจตามมาหลังการติดเชื้อ และจะยังคงอยู่ในร่างกายเราอย่างสงบตลอดทั้งชีวิต การถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าอื่นๆอาจทำให้การสงบเงียบถูกปลุกให้ตื่นขึ้น ส่งผลให้เชื้อไวรัสนี้เติบโตซึ่งบางครั้งอาจเป็นสาเหตุของโรค เกิดการติดเชื้อขึ้นที่ปอด ระบบทางเดินอาหาร สมอง ไขสันหลัง หรือที่ดวงตาได้

สาเหตุ โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส

โรคนี้สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่ง อย่างน้ำลาย น้ำนม น้ำอสุจิ น้ำหล่อลื่นในช่องคลอด และเลือด นอกจากนี้ เชื้อไซโตเมกาโลไวรัสอาจแพร่กระจายจากคนสู่คนจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้ป่วย การสัมผัสดวงตา โพรงจมูก ช่องปากภายหลังจากการสัมผัสเชื้อ การเข้ารับการถ่ายเลือดหรือปลูกถ่ายอวัยวะ รวมไปถึงมารดาที่มีเชื้อตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรก็สามารถแพร่เชื้อไปสู่ทารกได้

อาการ โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส

คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสมักไม่มีอาการ

มีคนที่ติดเชื้อเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่แสดงอาการป่วยและมีไข้

การรักษา โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส

  • สำหรับโรค CMV retinitis จะใช้ยาต้านไวรัส
  • ในรายที่เป็นโรคเอชไอวี โรคเอดส์ ใช้ยาที่รักษาการติดเชื้อเอชไอวี

[Total: 0 Average: 0]