อ่อนเพลีย

อ่อนเพลีย (Fatigue) คือ ความรู้สึกเหนื่อยล้า หรือขาดพลังงานของร่างกาย แต่ไม่ใช่ความรู้สึกง่วงนอน การง่วงนอนอาจเป็นอาการของความเหนื่อยล้า แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเหนื่อยล้า

อาการอ่อนเพลียเป็นอาการทั่วไปของปัญหาสุขภาพที่อาจจะไม่ส่งผลมาก ไปจนถึงกระทบต่อร่างกายอย่างมาก ส่วนมากเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสม เช่น ขาดการออกกำลังกาย หรือการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์

สาเหตุ อ่อนเพลีย

สาเหตุของอาการอ่อนเพลีย สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ปัจจัยการดำเนินชีวิต ภาวะทางสุขภาพ และปัญหาสุขภาพจิต 

อาการ อ่อนเพลีย

  1. นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ เนื่องจากการพักผ่อนเป็นการที่ร่างกายทำการเสริมสร้าง และซ่อมแซมร่างกาย ดังนั้นการที่นอนไม่พอจะทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างเลือด และสร้างชี่ ได้
  2. พันธุกรรม ในผู้ป่วยบางรายมีความผิดปกติทางพันธุกรรม มีความผิดปกติของร่างกายในระบบการสร้างเลือด และชี่ ทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตเลือด และชี่ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
  3. การเสียเลือด ในผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอุบัติเหตุ ผ่าตัด คลอดบุตร หรือมีประจำเดือนมากกว่าปกติ ซึ่งในผู้ป่วยบางรายไม่สามารถทำการสร้างเลือดขึ้นมาชดเชยเลือดที่เสียไปจาก เหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำให้เกิดอาการเลือดพร่อง
  4. การทำงานของระบบเลือด เช่น ม้าม กระเพาะที่ทำหน้าที่ย่อยอาหาร และดูดซึมอาหารแปลงเป็นเลือด รวมถึงการทำงานของปอดที่ทำหน้าที่ฟอกเลือดเสียเป็นเลือดดี ซึ่งหากอวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้เกิดความผิดปกติทำให้ระบบเลือดผิดปกติไปด้วย

การรักษา อ่อนเพลีย

แพทย์จะแนะนำวิธีการรักษาที่สอดคล้องกับสาเหตุของความอ่อนเพลียดังนี้

  • เวลาที่เริ่มมีอาการและเวลาที่อาการดีขึ้น
  • อาการอื่น ๆ ที่คุณเคยพบ
  • ปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ
  • ที่มาของความเครียด
  • ยาที่ใช้

หากแพทย์สงสัยว่า มีอาการป่วยที่เป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้า จำเป็นจะต้องทดสอบทางการแพทย์บางอย่างเพิ่ม เช่น การตรวจเลือดหรือปัสสาวะ

[Total: 1 Average: 4]