การเจาะตรวจน้ำคร่ำ (AMNIOCENTESIS)

การเจาะน้ำคร่ำ คือ การนำเซลล์ของทารกที่ปนอยู่ในน้ำคร่ำไปตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค ได้แก่ โครโมโซมผิดปกติ, โรคทางพันธุกรรมที่วินิจฉัยก่อนคลอดได้โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย คือ โรคโลหิตจางทารัสซีเมียม ตรวจหาสารเคมี เช่น Alpha-Fetoprotein (AFP) เพื่อช่วยวินิฉัยโรคไขสันหลังเปิดเป็นต้น โดยทั่วไปจะตรวจเมื่ออายุครรภ์ที่ 17-18 สัปดาห์ บางกรณีอาจทำในอายุครรภ์มากกว่านี้ แล้วแต่แพทย์พิจารณา

ประโยชน์จาก การเจาะตรวจน้ำคร่ำ

จุดมุ่งหมายของการตรวจส่วนใหญ่เพื่อตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์ ที่อาจมีความผิดปกติของโครโมโซม เช่น สตรีตั้งครรภ์อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป (นับถึงวันครบกำหนดคลอด) นอกจากนี้อาจทำเนื่องจากข้อบ่งชี้อื่น เช่น โรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมบางโรคที่วินิจฉัยก่อนคลอดได้ โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย คือโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย แพทย์จะแนะนำให้ตรวจในกรณีที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหรือตรวจพบว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความเสี่ยง บางกรรีมีการนำน้ำคร่ำไปตรวจหาสารเคมีบางอย่าง เช่น alphafetoprotein (AFP) เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคไขสันหลังเปิด (open spinal befida ) เป็นต้น  ผลการตรวจโครโมโซม มักใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ แต่ในกรณีที่ต้องใช้วิธีตรวจพิเศษหรือจำเป็นต้องมีวิธีตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อยืนยันการตรวจวินิจฉัยอาจใช้เวลานานกว่า

ใครควรได้รับการตรวจ

1.       หญิงตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปนับถึงวันกำหนดคลอดมีโอกาสที่ทารกในครรภ์เป็นภาวะกลุ่มอาการดาวน์ได้มากขึ้น

2.       หญิงตั้งครรภ์ที่เคยมีบุตรที่มีความผิดปกติของโครโมโซมในครรภ์ก่อน

3.       หญิงตั้งครรภ์และสามีที่มีโคโมโซมผิดปกติ

4.       หญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติการแท้งเป็นอาจิณ

5.       หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองทางชีวเคมีแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะมีความผิดปกติของโคโมโซม

6.       หญิงตั้งครรภ์ที่พบความผิดปกติของทารกในครรภ์ จากการตรวจคลื่นความถี่สูง(อัลตราซาวด์)

7.       ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า

นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ำคร่ำตรวจหาภาวะอื่นเช่น การตรวจหาการติดเชื้อในทารก การตรวจหา bilirubin ในการพยากรณ์ความรุนแรงของโรค Rh isoimmunization การตรวจวิเคราะห์ทางด้านดีเอ็นเอ เป็นต้น

จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนเจาะน้ำคร่ำ

ก่อนเจาะน้ำคร่ำแพทย์จะให้ความรู้และอธิบายเกี่ยวกับการเจาะน้ำคร่ำให้คู่สามีภรรยาทราบก่อนจากนั้นจึงเป็นการตัดสินใจของคู่สามีภรรยาว่าจะรับการตรวจโดยการเจาะน้ำคร่ำหรือไม่ ถ้าตัดสินใจว่าต้องการเจาะน้ำคร่ำ ท่านไม่ต้องเตรียมตัวพิเศษแต่อย่างใดไม่ต้องงดน้ำและอาหาร แต่ควรถ่ายปัสสาวะก่อนเข้ารับการเจาะน้ำคร่ำ
 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

การเจาะตรวจน้ำคร่ำเป็นการตรวจโดยใช้เข็มขนาดเล็กผ่านทางหน้าท้องของหญิงตั้งครรภ์เข้าไปในถุงน้ำคร่ำของทารก แม้ว่าการตรวจจะกระทำโดยแพทย์ที่มีความชำนาญใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ปลอดเชื้ออย่างถูกต้องตามมาตรฐานแล้วก็ตาม ก็ยังมีรายงานภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ภายหลังการตรวจภาวะแทรกซ้อนที่พบได้เช่น มีการติดเชื้อของรกและถุงน้ำคร่ำ มีเลือดออกทางช่องคลอด น้ำเดินก่อนกำหนด ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ ในที่สุดนำไปสู่การสูญเสียทารกในครรภ์ โดยทั่วไปโอกาสเสี่ยงต่อการแท้งบุตรที่เกี่ยวเนื่องจากเจาะตรวจน้ำคร่ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.5 (1 ใน 200)
 

คำแนะนำภายหลังรับการตรวจ

โดยทั่วไปการเจาะตรวจน้ำคร่ำมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ดังนั้นภายหลังรับการตรวจควรปฏิบัติตัว ดังนี้

 • งดกิจกรรมหนัก โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องออกแรงมาก เช่น การยกของหนัก เดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆ หรือเดินทางไกลในช่วง 24 ชั่วโมงหลังการตรวจ
 • งดการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วง 24 ชั่วโมงหลังการตรวจ
 • ถ้าปวดแผลบริเวณที่เจาะสามารถรับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดแผลได้
 • ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดแผลบริเวณที่เจาะน้ำคร่ำแต่ประการใด สามารถอาบน้ำได้ตามปกติ

คำแนะนำหลังการเจาะ

 • สิ่งที่ควรสังเกตและหลังการเจาะ หากมีรายการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์
  • ปวดเกร็งท้องมาก ไม่หาย หลังจากนอนพัก
  • มีไข้ ภายใน 2 สัปดาห์หลังการเจาะ
  • มีน้ำหรือเลือดออกจากช่องคลอด
 • ควรพักเป็นระยะเวลา 1-2 วันหลังจากการเจาะ และควรงดการออกแรงมาก เช่น งดออกกำลังกายและงดการมีแพศสัมพันธ์อีก 4-5 วัน และควรงดเดินทางไกลภายใน 7 วัน

น้ำคร่ำคืออะไร

น้ำคร่ำก็คือของเหลว ใส สีเหลืองอ่อนที่อยู่ล้อมรอบทารกในครรภ์ ส่วนประกอบของน้ำคร่ำประกอบไปด้วยน้ำ 98% และสารต่างๆอีก 2% ซึ่งจะมีเซลล์ของทารกที่หลุดออกมาปนอยู่ด้วย เมื่อตั้งครรภ์ครบกำหนด (40 สัปดาห์) จะมีปริมาณของน้ำคร่ำประมาณ 1,000 ml. ที่ล้อมรอบทารกอยู่ น้ำคร่ำจะไหลเวียนโดยการเคลื่อนไหวตัวของทารกทุกๆ 3 ชั่วโมง

ประโยชน์ของน้ำคร่ำ

 1. ป้องกันทารกจากการกระทบกระเทือน
 2. ทารกเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรง
 3. ควบคุมอุณหภูมิที่แวดล้อมทารกให้คงที่
 4. ป้องกันการสูญเสียความร้อนของทารก
 5. เป็นแหล่งของน้ำที่ทารกกลืนเข้าไป

ความผิดปกติของปริมาณน้ำคร่ำ

 • การมีปริมาณน้ำคร่ำมากกว่าปกติจะเรียกว่า Polyhydraminos เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยๆ สำหรับการตั้งครรภ์แฝด หรือ อาจเกิดจากความพิการแต่กำเนิดของทารกบางอย่าง เช่น Hydrocephalus
 • การมีปริมาณน้ำคร่ำน้อยกว่าปกติจะเรียกว่า Oligohydraminos สภาวะดังกล่าวจะเป็นสาเหตุทำให้ทารกไม่เจริญเติบโตตามปกติ
[Total: 0 Average: 0]