การตรวจหาบิลิรูบิน (Bilirubin)

การตรวจหาบิลิรูบิน (Bilirubin) ใช้วัดระดับบิลิรูบินในซีรั่ม ซึ่งเป็นสีในน้ำดี (bile) บิลิรูบินเป็นผลผลิตจากการสลายองฮีโมโกลบิน นิยมตรวจในเด็กทารกเพราะหากมีบิลิรูบินชนิดไม่ละลายในน้ำ (Unconjugated  bilirubin) สูงจะเข้าไปอยู่ในสมองซึ่งเป็นสาเหตุทำลายเซลล์ในสมองได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประเมินหน้าที่ของตับ
  2. เพื่อช่วยวินิจฉัยหาสาเหตุของภาวะเหลือง (Jaundice)
  3. เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวการณ์อุดกั้นของทางเดินน้ำดีและภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตก
  4. เพื่อช่วยชี้ขาดว่าทารกแรกเกิดมีอันตรายจากระดับบิลิรูบินชนิดไม่ละลายในน้ำ (Unconjugated  bilirubin) สูง ควรจะรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายเลือดหรือฉายแสง

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
 ค่าปกติ    Total   bilirubin
ผู้ใหญ่                    =             0.3-1.2   mg / dl
ทารกแรกเกิด          =             2-12        mg / dl

ค่าปกติ  Direct   bilirubin
ผู้ใหญ่                    =             0-0.5       mg / dl

ผลการตรวจที่ผิดปกติ
ค่า  Indirect    serum    bilirubin    สูงขึ้น      พบในเซลล์ตับถูกทำลาย
ค่า  Indirect    serum    bilirubin    สูง           พบในโรคโลหิตจาง
           หากมีเม็ดเลือดแดงแตกอย่างต่อเนื่อง  ทั้งค่า  Direct  serum  bilirubin  และ Indirect serum  bilirubin  อาจจะสูงขึ้น สาเหตุอื่น ๆ  ที่ทำให้ค่า  Indirect  serum  bilirubin  สูงขึ้น  คือ  มีภาวะพร่องเอนไซม์ตั้งแต่กำเนิด (Congenital  enzyme  deficiencies)   เช่น โรคกิลเบิร์ต (Gilbert’s disease) ซึ่งมีอาการตาเหลืองที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม

ค่า  Direct  serum  bilirubin  สูงขึ้น  พบในผู้ป่วยที่มีการอุดกั้นของทางเดินน้ำดี (Biliary  obstruction) หากมีการอุดกั้นต่อเนื่องทั้งค่า  Direct  serum  bilirubin  และ Indirect Serym  bilirubin  อาจจะสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีตับถูกทำลายอย่างรุนแรงค่า  Direct bilirubin  concentrations  อาจจะกลับมาสู่ปกติหรือใกล้ปกติ  แต่ Indirect  bilirubin  ยังคงสูงอยู่ในทารก Total  serum  bilirubin   =  15 mg / dl  หรือมากกว่า  จะเป็นข้อ บ่งชี้ว่าผู้ป่วยต้องการการเปลี่ยนเลือด (Exchange  transfusion)

[Total: 1 Average: 5]