การจัดกระดูกให้เข้าที่ (Closed Reduction)

close reduction ก็คือ การดัดกระดูกจากภายนอกซึ่งก็มีข้อดี คือไม่ต้องผ่าตัดเเละ ไม่มีการไปกระทบเส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงกระดูก ซึ่งมักจะใช้ในกระดูกหักที่ไม่มาก
สามารถพอที่จะดัดจากภายนอกได้

วิธีทำ Closed reduction มีอยู่ 3 วิธีคือ

  1. Gavity Method ของ Stimson จัดให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ โดยให้ข้อตะโพกออกนอกเตียง ให้ผู้ช่วยกดกระดูก pelvis บริเวณ sacrum ผู้ป่วยงอเข่า 90 องศา แล้วใช้แรงกดลงตรง ๆ ใต้เข่า อาจขยับ femur Internal หรือ external rotate เพื่อที่จะให้กระดูกเข้าที่
  2. The Allis Manever ให้ผู้ป่วยนอนหงาย ผู้ช่วยกดตะโพกบริเวณ Anterior superior illiac spine ในขณะที่ผู้ทำดึงขาตามแนวของกระดูก หลังจากนั้นให้ flex hip 90 องศา อาจขยับ interal , external rotate ให้กระดูกเข้าที่ได้
  3. The Bigelow Manever จัดทำให้ผู้ป่วยนอนหงายผู้ช่วยกดตะโพกบริเวณ anterior superior iliac spine ผู้ทำจับข้อเท้าของผู้ป่วย ดึงขาไปตามแนวของ defformity หลังจากนั้นจึงทำ flex hip 90 องศา จนหัวกระดูกเข้า acetabulum

การ close reduction จะไม่สามารถทำได้

เราจึงต้องใช้ การ open reduction ซึ่งว่ากันง่ายๆคือ การผ่าตัดเข้าไปจัดเรียงกระดูกภายในร่างกายซึ่งการผ่าตัดเข้าไปเรียงกระดูกเเต่ละอวัยวะ ต้องอาศัยความรู้ทางกายวิภาคเเละประสบการณ์นะครับ ซึ่งต้องเป็นหมอที่จบ เฉพาะทางทางกระดูกถึงจะทำได้

[Total: 3 Average: 4.3]