การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการใช้ยากระตุ้นหัวใจ (Dobutamine Stress Echo)

 เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะที่หัวใจทำงานมากกว่าปกติ โดยการให้ยา Dobutamine เป็นตัวกระตุ้นผ่านทางสายน้ำเกลือเข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งคุณจะรู้สึกได้ว่าหัวใจถูกกระตุ้นจะมีอาการใจสั่น แพทย์จะขยับหัวตรวจ (transducer) ไปมาบนหน้าอกของคุณขณะที่ยาออกฤทธิ์ และขณะที่หัวใจกลับมาเต้นปกติ หัวตรวจจะทำให้เกิดคลื่นเสียงสะท้อนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นภาพบนจอ มาเปรียบเทียบเพื่อทดแทนการออกกำลังโดยการเดินบนสายพานเลื่อนซึ่งใช้ในกรณีที่คุณมีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย แพทย์จะนำภาพที่ได้วินิจฉัยและวางแผนการรักษาต่อไป

ผู้ที่ควรตรวจ
     ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย หรือเจ็บหน้าอก ซึ่งแพทย์สงสัยว่าอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แต่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้ารับการตรวจด้วยการเดินสายพานได้

ข้อควรปฏิบัติ

–  รีบแจ้งแพทย์ทันที ถ้าคุณมีอาการแน่นหน้าอก รู้สึกร้าวไปที่กรามหรือแขน หัวใจเต้นผิดปกติ รู้สึกร้อน หายใจไม่ เต็มที่ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ระหว่างการตรวจ

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

  1. ยื่นใบนัดตรวจที่ห้องตรวจ หลอดเลือดหัวใจ และเมแทบอลิซึม ตึกสิริกิตต์ชั้น 1 ก่อนเวลานัด 30 นาที รับใบชำระค่าตรวจ พร้อมชำระเงินที่การเงิน
  2. นั่งรอเรียกชื่อตามเวลาในบัตรนัด
  3. งดอาหาร น้ำ บุหรี่ และเครื่องดื่มคาเฟอีนก่อนการตรวจ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง งดยาความดัน เช่น Acebutolol , Atenolol, Bisoprolol, Metoprolol, Propanolol, Carvedilol, Herbesser, Concor, Tenormine เป็นต้น
  4. งดยาเบาหวานทุกชนิดเช้าวันทำการทดสอบ
  5. ควรสวมชุดที่เป็นเสื้อกระดุมผ่าหน้า (ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นเสื้อที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้)
  6. ควรมาพบแพทย์ให้ตรงเวลานัดหมาย
  7. การตรวจใช้เวลาประมาณ 90 นาที ดังนั้นควรเผื่อเวลาไว้สำหรับการเตรียมตัว
[Total: 1 Average: 5]