การทำเลเซอร์รักษาต้อหิน (Laser Peripheral Iridotomy: LPI)

การทำเลเซอร์รักษาต้อหิน (Laser Peripheral Iridotomy: LPI) คือการยิงแสงเลเซอร์ผ่านขอบม่านตา เพื่อทำให้เกิดรู ช่วยให้น้ำในลูกตาสามารถระบายออกได้ดีขึ้น

การทำ LPI ใช้เพื่อรักษาคนไข้กรณีใด

 1. เพื่อป้องกันการเกิดต้อหินเฉียบพลัน ซึ่งอาจจะเกิดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีมุมตาแคบหรือช่องตาแคบโดยกำเนิด (เกิดโดยธรรมชาติ) ซึ่งมักสัมพันธ์กับกลุ่มคนไข้สายตายาว
 2. เพื่อรักษาคนไข้ที่มีภาวะต้อหินจากมุมตาแคบ ในกลุ่มที่ไม่สามารถระบายน้ำออกจากลูกตาได้ตามปกติ

หากปล่อยไว้ไม่รักษา…เสี่ยงภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง

 1. กลุ่มมุมตาแคบที่มีความเสี่ยงต้อหินเฉียบพลัน มีโอกาสที่จะเกิดภาวะต้อหินเฉียบพลัน <10% และหากไม่รักษษด้วยการทำ LPI เมื่อเป็นต้อหินเฉียบพลัน จะเพิ่มโอกาสสูญเสียการมองเห็นแบบเฉียบพลัน  ≥ 80 %
 2. กลุ่มที่มีภาวะต้อหินจากมุมตาแคบ  หากไม่รักษา จะค่อยๆ สูญเสียการมองเห็น  100 %

ขั้นตอนการทำ LPI

 1. หยอดยาหดรูม่านตา (2% Pilocarpine eye drop) ประมาณ 30 -60 นาที เพื่อเตรียมม่านตาก่อนทำเลเซอร์ (ขณะหยอดยาอาจมีอาการปวดศีรษะ/คลื่นไส้ อาเจียน จากผลข้างเคียงของยา กรณีมีอาการปวดศีรษะ และคลื่นไส้อาเจียนมาก กรุณาแจ้งพยาบาล)
 2. หยอดยาชา
 3. นั่งหน้าเครื่องเลเซอร์ วางคางลงบนตำแหน่งที่พักคาง แพทย์วางเลนส์บนกระจกตา (ผู้ป่วยเบิ่งตาให้กว้างและค้างไว้)
 4. แพทย์ยิงแสงเลเซอร์ผ่านไปบนเลนส์  ใช้เวลาประมาณ 1 นาที (อาจมีอาการเจ็บเล็กน้อยในบางราย)
 5. หลังทำ แพทย์/เจ้าหน้าที่พยาบาล หยอดยาฆ่าเชื้อ และยาลดการอักเสบให้  (จ่ายยาเพิ่มให้ผู้ป่วยไปหยอดต่อเนื่องที่บ้าน 7 วัน)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย

ก่อนทำ

 1. งดยากลุ่มที่ทำให้เลือดออกง่าย เช่น ยาละลายลิ่มเลือด ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID ยาหรืออาหารเสริมที่มี Omega 3 วิตามินอี  ยาสมุนไพร (โสม, เห็ดหลินจือ) ก่อนทำเลเซอร์ 7 วัน เนื่องจากยากลุ่มดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสี่ยงเลือดออกในตาขณะทำเลเซอร์
 2. งดการขับรถมา  เนื่องจากหลังทำตาจะมัว ควรมีเพื่อนมาด้วย เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับ

หลังทำ

 1. หลีกเลี่ยงการขับรถและการใช้สายตา (ตาพร่ามัวหลังทำประมาณ 2 วัน)
 2. หยอดยาแก้อักเสบตามแผนการรักษาต่อเนื่อง 7 วัน
 3. งดหรือหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือยกของหนัก 7 วัน
 4. ใช้ชีวิตประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ  โดนน้ำได้ ทานอาหารได้ตามปกติ
 5. กรณีที่ทานยาละลายลิ่มเลือด (ต้องหยุดก่อนทำเลเซอร์) สามารถรับประทานได้ในวันถัดไปหลังทำ

อาการข้างเคียงที่อาจพบ

 1. อาจพบเงาดำลอยไปมาในตา (กรณีคนไข้มีปัญหาน้ำวุ้นลูกตาขุ่นหรือเสื่อมมาก่อน) เนื่องจากการเลเซอร์ไปกวนวุ้นลูกตา แต่กรณีจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
 2. ปวดตา (มีโอกาสพบได้เล็กน้อย)
[Total: 1 Average: 5]