การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน (Mechanical Thrombectomy)

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน (Mechanical Thrombectomy) คือ การรักษามาตรฐานขั้นสูงสำหรับโรคหลอดเลือดสมองที่เกิด จากการอุดตันของหลอดเลือดขนาดใหญ่ในสมอง โดยการสอดสายสวนจากขาหนีบเข้าไปในสมองผ่านหลอดเลือดแดง เพื่อนำเอาลิ่มเลือดที่อุดตันออกจากหลอดเลือดสมองให้เร็วที่สุด

วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับผ่าตัดด้วยวิธีการเปิดกระโหลก ทำให้ผู้ป่วยได้รับการกระทบกระเทือนจากการผ่าตัดน้อยลง ผลการรักษามีประสิทธิภาพซึ่งช่วยลดการเสียชีวิตและพิการในผู้ป่วยที่มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมองเส้นใหญ่ลงได้

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ควรได้รับการรักษาด้วยวิธี Mechanical Thrombectomy มีข้อบ่งชี้ดังนี้

  • ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำแล้ว ไม่ดีขึ้นและยังมีอาการผิดปกติ
  • ผู้ป่วยมีลิ่มเลือดอุดตันอยู่ในหลอดเลือดสมองเส้นใหญ่
  • ผู้ป่วยมีข้อห้ามบางประการของการให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือมีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน เวียนศีรษะ แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกหรือทั้ง 2 ข้าง พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง ฟังไม่เข้าใจ มองเห็นภาพซ้อน การทรงตัวไม่ดี รีบนำส่งโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทันที

ซึ่งเป็นการรักษาที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงที่มารับการรักษาภายใน 24  ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการ ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้จำนวนมาก นอกจากจะให้การรักษาผู้ป่วยที่มาโดยตรงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้ว ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองฯ ยังให้การรับปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลเครือข่ายอื่น ๆ และยังมีเครือข่ายต่างประเทศกับโรงพยาบาลมิตรภาพ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลด้วยระบบโทรเวช (Telestroke) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งรับส่งต่อเพื่อรักษาโดยการทำ  mechanical thrombectomy 

[Total: 1 Average: 5]