การผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติโดยใช้เลเซอร์ (Photorefractive Keratectomy: PRK)

การผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติโดยใช้เลเซอร์ (Photorefractive Keratectomy: PRK) คือ วิธีการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง) แบบถาวรวิธีหนึ่ง โดยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุด (ที่เรียกว่า Epithelium) ของกระจกตาออกก่อน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายผิวถลอก แล้วใช้ Excimer Laser ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตาโดยตรง วิธีนี้เป็นวิธีที่มีมาก่อนเลสิค หลายสิบปี และยังใช้จนถึงปัจจุบัน

การรักษาด้วยวิธี PRK นั้น จะไม่มีการแยกชั้นกระจกตา จากนั้นจะใช้แสงเลเซอร์ รักษาปรับแต่งความโค้งของกระจกตาโดยตรง เพื่อแก้ไขความผิดปกติ ของสายตาสั้น ยาว เอียง ได้ตามความต้องการ

การพิจารณาเลือกใช้วิธี การผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติโดยใช้เลเซอร์ (Photorefractive Keratectomy: PRK) ในกรณี

  • คนไข้มีภาวะสายตาสั้น ไม่เกิน 800
  • มีภาวะกระจกตาบาง (ไม่สามารถเปิดผิวกระจกตาโดยวิธีเลสิคได้)
  • มีภาวะตาแห้งกว่าปกติ
  • มีเหตุผลทางอาชีพบางอาชีพ เช่น นักบิน ทหาร

การเตรียมตัวก่อน การผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติโดยใช้เลเซอร์ (Photorefractive Keratectomy: PRK)

การทำ PRK แม้จะเป็นการผ่าตัดเล็ก แต่ก็จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัดเช่นกัน

จักษุแพทย์จะนัดตรวจประเมินสายตาโดยละเอียด ซึ่งผู้เข้ารับการตรวจควรงดสวมคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มอย่างน้อย 3 วัน หรือคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งอย่างน้อย 7 วัน เนื่องจากคอนแทคเลนส์จะกดทับกระจกตา ทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนได้

การถอดคอนแทคเลนส์จะช่วยให้กระจกตาคืนรูปตามธรรมชาติ เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำที่สุด

การผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติโดยใช้เลเซอร์ (Photorefractive Keratectomy: PRK) ราคาเท่าไร?

การทำ PRK นับเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง แบบถาวรที่ราคาต่ำที่สุด 

การผ่าตัดที่โรงพยาบาลรัฐ เริ่มต้นที่ 35,000 บาท ส่วนโรงพยาบาลเอกชนเริ่มต้นที่ประมาณ 40,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับค่าบริการทางการแพทย์และโรงพยาบาลนั้น

ข้อดี การผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติโดยใช้เลเซอร์ (Photorefractive Keratectomy: PRK)

  • เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร
  • มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย
  • ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่ใช้ยาชาหยอดตา และไม่มีการเย็บแผล
  • กลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่่าตัด

อาการหลัง การผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติโดยใช้เลเซอร์ (Photorefractive Keratectomy: PRK)

วันแรกหลังทำ PRK ท่านอาจมีอาการแสบตา ระคายเคืองตา ลืมตาไม่ขึ้น สู้แสงไม่ได้ น้ำตาไหล มองเห็นภาพไม่ชัดเจน ซึ่งระดับอาการจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
หลังการทำ 2-3 วัน อาการระคายเคืองตาจะดีขึ้นกว่าในวันแรก แต่การมองเห็นยังไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากการสมานตัวของกระจกตา ยังไม่ดีเท่าที่ควร บางท่านอาจรู้สึกเหมือนปกติ

[Total: 1 Average: 5]