การเจาะรูช่องระบายน้ำภายในลูกตา (Trabeculectomy)

การผ่าตัด Trabeculectomy การผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำสำหรับต้อหิน นอกจากนี้ การผ่าตัดต้อกระจกอาจใช้รักษาต้อหินบางชนิดได้ ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาวิธีการผ่าตัดต้อหินชนิดใหม่ๆอีกหลายวิธี ซึ่งการเลือกใช้วิธีผ่าตัดต้อหินวิธีใดนั้น ขึ้นกับสาเหตุและระยะของโรคต้อหิน

ใช้ในกรณีที่ล้มเหลวจากการผ่าตัดแบบ trabeculectomy

Glucoma drainage device (GDD) เป็นการผ่าตัดใส่ท่อที่ทำด้วยวัสดุสังเคราะห์เช่นซิลิโคน เข้าไปในช่องหน้าม่านตาและมีจานกักเก็บเย็บวางหลังลูกตา เพื่อระบายน้ำออกจากช่องหน้าม่านตา และมาเก็บไว้ที่จานเก็บกัก

[Total: 1 Average: 5]