4 ข้อแนะนำท้องเดินจากเชื้อไกอาร์เดีย

8 ข้อแนะนำสำหรับโรคหนองใน คือ รักษา ป้องกัน อาการ

โรคนี้พนได้ในคนทุกวัย แต่ส่วนใหญ่จะพบในเด็ก มักพบในถิ่นที่การสุขาภิบาลยังไม่ดี (เช่น ไม่มีส้วมใช้ไม่มีน้ำดื่มสะอาด มีแมลงวันชุกชุม) หรือในกลุ่มคนที่ดื่มน้ำไม่สะอาด หรือจาดสุขนิสัยที่ดี

4 ข้อแนะนำท้องเดินจากเชื้อไกอาร์เดีย

  1. ผู้ที่ติดเชื้อไกอาร์เดียส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการ แต่เป็นพาหะแพร่เชื้อให้คนอื่น ดั้งนั้น จึงควรรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายอุจจาระลงในส้วม การล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ก่อนเตรียมอาหาร เปิบอาหาร และหลังถ่ายอุจจาระ
  2. โรคนี้แม้ไม่ได้ให้ยารักษาก็อาจหายได้เอง ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ การให้ยาปฏิชีวนะจะช่วยให้อาการหายเร็วขั้น และลดการแพร่เชื้อ
  3. ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย หากมีอาการท้องเดินควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัย และรักษาโรคไกอาร์เดียแต่เนิ่นๆ  
  4. หญิงตั้งครรภ์ ถ้าเป็นโรคนี้ในระยะไตรมาสแรกควรหลีกเลี่ยงการใช้ยารักษา เพราะยาอาจมีผลเสียต่อทารกในครรภ์  ควรให้การรักษาตามอาการไปจนกระทั้งหลังคลอด (หรือพ้นระยะไตรมาสแรกไปแล้ว ถ้าจำเป็น) จึงให้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคไกอาร์เดีย
[Total: 2 Average: 5]

Leave a Reply