4 แนวทางการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมอาหาร 2019

Trend อาหารและโภชนาการ 2020 คือ

ส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มของผู้ประกอบการไทย โดย fi asia มี 4 แนวทางดังนี้

ความมั่นคง ทางวัตถุดิบและส่วนผสม

ส่วนผสมต้องคงไว้ซึ่ง มาตรฐานของรสชาติ จึงต้องหาแหล่งที่เชื่อถือได้เช่น ฟาร์ม SME ที่ใช้ Smart Farming ที่คำนวนผลผลิตที่แม่นยำ แม้มีภัยธรรมชาติ

ยืด Shelflife และ การขนส่ง

อาหารมีอายุบนชั้นวางน้อย การกระจายสินค้าและสต็อค ต้องมีประสิทธิภาพ อาจจะต้องใช้ AI หรือเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยยืดอายุโดยไม่ทำลายสุขภาพ

ZERO Waste

เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กพร้อมการวางแผนที่ดี

[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply