อาการ รกลอกตัวก่อนกำหนด

       ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องและท้องเกร็งแข็งเป็น พัก ๆ คล้ายการคลอดบุตร อาจมีเลือดออกทางช่องคลอด เล็กน้อยหรือไม่มีเลือดออกให้เห็น

                ในรายที่มีเลือดออกรุนแรงจะมีอาการซีด ตัวเย็น เหงื่อออก ชีพจรเร็ว ความดันตกใช้เครื่องฟังตรวจเสียง หัวใจของทารกในท้องจะไม่ได้ยิน

ในรายที่เลือดออกไม่มาก และทารกยังแข็งแรงดี (ได้ยินเสียงหัวใจของทารกเป็นปกติ)จะให้ผู้ป่วยนอน พักในโรงพยาบาลจนกว่าเลือดจะหยุด หลังจากนั้นให้ ผู้ป่วยกลับบ้าน และนัดมาตรวจอย่างใกล้ชิด

                ถ้าเลือดออกมากอาจต้องให้เลือดและทำการผ่าตัด หรือหาวิธีนำเด็กออกโดยด่วน

[Total: 0 Average: 0]