การรักษา

หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลด่วน ถ้ามีอาการช็อก ก็ควรให้น้ำเกลือไประหว่างทางด้วย

                มักจะวินิจฉัยโดยการตรวจอัลตราซาวนด์

[Total: 0 Average: 0]