ฝีในทวารหนัก

ฝีทวารหนัก (ฝีคัณฑสูตร) คือ โรคที่เกิดจากการอักเสบที่ทวารหนักจนเกิดรู สาเหตุการเกิดฝีที่ทวารหนัก คือ การติดเชื้อโรคที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบได้ทุกเพศทุกวัย โดยอาการของโรคฝีทวารหนัก จะรู้สึกปวดและบวมที่แก้มก้น รวมถึงรอบ ๆ รูทวารหนัก มีน้ำเหลืองซึมออกมาจากรู มีเลือดปน มีหนอง คันรอบ ๆ รูฝี โดยการรักษาอาจจะต้องใช้การผ่าตัดหรือดูดหนอง

สาเหตุ ฝีในทวารหนัก

ฝีที่ทวารหนักเกิดมาจากการติดเชื้อในต่อมของทวารหนักที่อุดตัน การติดเชื้อมักจะเริ่มเกิดที่บริเวณระหว่าง หูรูด การติดเชื้ออาจจะกระจายขยายขึ้น ลง หรือออกข้าง ๆ หรือออกรอบ ๆ ทวารหนัก ทางระบายของหนองเรียก fistulas ซึ่งทางเดินหนองอาจจะไหลเข้าในทวารหนัก หรือไหลออกผิวหนัง

อาการ ฝีในทวารหนัก

  • Perianal และ ischiorectal abscesses เป็นฝีที่รอบทวารหนัก
  • มีอาการปวดที่บริเวณทวารหนักจากหนอง
  • และอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว
  • เมื่อตรวจด้วยตาจะพบว่ามีรอยนูน แดง ร้อนกดเจ็บ

การป้องกัน ฝีในทวารหนัก

สำหรับ การป้องกันโรคฝีคัณฑสูตร นั้นสามารถป้องกันการเกิดฝีได้ดังต่อไปนี้

  • ระมัดระวังและป้องกันการเกิดแผลที่ทวารหนัก โดยเฉพาะขณะมีเพศสัมพันธ์
  • รับประทานอาหารจำพวกผัก และผลไม้ ที่มีกากใยอาหารมากเพื่อป้องกันการเกิดท้องผูก
  • ดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย
  • ทำความสะอาดก้น หลังจากการถ่ายอุจจาระให้สะอาดทุกครั้ง ป้องกันสิ่งสกปรกที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ หรือหากมีแผลที่ปากทวารหนัก ให้รักษาความสะอาดเป็นพิเศษ

การรักษา ฝีในทวารหนัก

สำหรับการรักษาฝีที่ทวารหนักนั้น หรือ การรักษาโรคฝีคัณฑสูตร ใช้การผ่าฝี เพื่อระบายหนองออกจากแผล และให้ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ยาลดไข้ เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบ รวมถึงดูแลทำความสะอาดบริเวณทวารหนัก เพื่อป้องกันการติดเชื้อมากขึ้น สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด มีหลายเทคนิคและวิธีในการรักษา

[Total: 0 Average: 0]