สาเหตุ ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา

เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า แคนดิดาอัลบิแคนส์ (Candida albicans) ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดเดียวกับที่ทำให้ลิ้นเป็นฝ้าขาว ผู้หญิงจำนวนไม่น้อย จะมีเชื้อราชนิด นี้อยู่ในช่องคลอด แต่จะไม่แสดงอาการอักเสบแต่อย่างใดเนื่องจากแบคทีเรียประจำถิ่นในช่องคลอดคอย สร้างกรดช่วยควบคุมไม่ให้เชื้อราเจริญแพร่พันธุ์ แต่ถ้าหากมีภาวะบางอย่างที่ทำให้ แบคทีเรียเหล่านี้ถูกทำลาย เช่น การกินยาปฏิชีวนะ (เช่น เตรราไซคลีน อะม๊อกซีซิลลินเป็นต้น) นาน ๆ หรือการสวนล้าง ช่องคลอด เป็นต้น จะทำให้เชื้อราเจริญได้ นอกจากนี้การกินยาคุมกำเนิด การใส่ห่วงคุมกำเนิดหรือการตั้งครรภ์ ก็อาจเปลี่ยนแปลงสภาพในช่องคลอด ทำให้เชื้อราเจริญได้เช่นกัน

[Total: 0 Average: 0]