การรักษา ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องตรวจภายในช่องคลอดและนำตกขาวไปตรวจส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะพบเชื้อราที่เป็นสาเหตุ

การรักษา ให้ยาเหน็บช่องคลอดซึ่งเข้ายาฆ่าเชื้อรา เช่น ยาเหน็บช่องคลอดนิสเตติน(nystatin)ซึ่งมีชื่อการค้าว่ายาเหน็บช่องคลอดไมโคสเตติต(Mycostatin) ขนาด100‚000 ยูนิต เหน็บชา1เม็ด และก่อนนอน อีก1 เม็ด เหน็บทุกวันติดต่อกันนาน14วัน

หรือใช้เหน็บช่องคลอดโคลไตรมาโซล(clotrimazole)ขนาด 500 มก.เหน็บครั้งเดียวก่อนนอน หรือใช้ขนาด100 มก.เหน็บวันละครั้งก่อนนอน ทุกคืนติด ต่อกันนาน 6 วัน

หรือกินยาฆ่าเชื้อราคีโตโคนาโซล 400 มก.วันละครั้ง นาน 5 วัน

ถ้าจะหลับนอนกับสามี ควรให้สามีสวมถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

[Total: 0 Average: 0]