กรวยไตอักเสบเรื้อรัง

กรวยไตอักเสบเรื้อรัง คือ มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียในบริเวณกรวยไต เนื่องจากมีการอุดกั้นหรือมีความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ แต่ผู้ป่วยจะไม่มี อาการแสดงแต่อย่างใด นอกจากการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ (bacteriurea) และเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะโดยบังเอิญ หรือบางครั้งบางคราวอาจมีอาการของกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน หรือมีอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

อาการ กรวยไตอักเสบเรื้อรัง

ผู้ป่วยมักจะมีการอักเสบของกรวยไตนานเป็นแรมปีจนในที่สุดเซลล์ของไตถูกทำลายตฝ่อและเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง มีอาการซีด อ่อนเพลีย ความดันโลหิตสูง

หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล มักวินิจฉัยโดยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ และตรวจพิเศษอื่นๆ เพื่อค้นหาความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ (เช่น นิ่ว การตีบตันของทางเดินปัสสาวะ) 

ข้อแนะนำ กรวยไตอักเสบเรื้อรัง

บางครั้งอาจพบผู้ป่วยเป็นรวยไตอักเสบเรื้อรัง ที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะหลายขนาด โดยยังตรวจพบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ แต่ตรวจไม่พบเชื้อ (จากวิธีเพาะเชื้อตามปกติ) ในกรณี ควรนึกถึงสาเหตุจาก วัณโรคไต ซึ่งจะต้องวินิจฉัยโดยการส่งปัสสาวะเพาะหาเชื้อวัณโรคโดยเฉพาะและยาให้รักษาวัณโรคจึงจะได้ผล

การรักษา กรวยไตอักเสบเรื้อรัง

ถ้าพบอาจต้องผ่าตัดแก้ไข หรืออาจต้องให้ยาปฏิชีวนะ และติดตามดูอาการของผู้ป่วยติดต่อกันเป็นเวลานาน ด้วยการตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดเป็นระยะๆ ดูว่ามีภาวะไตวายแทรกซ้อนหรือไม่

[Total: 0 Average: 0]