การรักษา กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

 ขณะที่มีอาการ ให้ดื่มน้ำมาก ๆ ถ้าปวดมากให้ยาแก้ปวด และให้ยาปฏิชีวนะ เช่น โคโตรม็อกซาซล 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง อะม็อกซีซิลลิน  500 มก.ทุก 8 ชั่วโมง โอฟล็อกซาซิน 200 มก.วันละ 2 ครั้ง หรือ ไซโพรฟล็อกซาซิน 250 มก.วันละ 2 ครั้ง นาน 3 วัน 

                      ถ้าไม่ดีขึ้นหรือเป็นซ้ำมากกว่า 2-3 ครั้ง หรือ พบโรคนี้ในผู้ชาย ควรส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุ โดยการตรวจปัสสาวะ (พบเม็ดเลือดขาวจำนวนมาก) นำปัสสาวะไปเพาะหาเชื้อ เอกซเรย์ และถ้าจำเป็นอาจต้องใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy) แล้วให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ

[Total: 0 Average: 0]