ครรภ์นอกมดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูก เกิดจากไข่ที่ถูกผสมเกาะตัวอยู่นอกโพรงมดลูกที่พบบ่อยคือที่ท่อรังไข่ แล้วเกิดการแตกทำให้ตกเลือดในช่องท้องมักพบในผู้หญิง ที่เคยเป็นโรคปีกมดลูกอักเสบเรื้อรัง มีการผ่าตัดของท่อรังไข่ หรือท่อรังไข่ผิดปกติมาแต่กำเนิด ทำให้ไข่ที่ถูกผสมไม่สามารถเกาะตัวอยู่ในโพรงมดลูกตามปกติได้

                พบได้ประมาณ 1 ใน 200 ของหญิงตั้งครรภ์

อาการ ครรภ์นอกมดลูก

                ผู้ป่วยมักมีประวัติขาดประจำเดือน 1-2 เดือน หรือไม่ก็สังเกตว่าประจำเดือนมาผิดไปจากทุกครั้ง เช่น มากะปริด กะปรอยไม่มาก สีน้ำตาลคล้ำ แล้วอยู่ดี ๆ ก็ มีอาการปวดเสียดในท้องน้อยขึ้นทันทีทันใด ปวดรุน แรงเป็นชั่วโมงอาจร้าวไปที่หลัง ถ้านอนศีรษะต่ำอาจมีอาการปวดเสียวที่หัวไหล่

                ต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการเป็นลม เหงื่อออก ตัวเย็น

                ในรายที่เป็นเรื้อรังอาจมีเพียงอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง ร่วมกับประจำเดือนกะปริดกะปรอย

การป้องกัน ครรภ์นอกมดลูก

  1. ถ้าพบผู้หญิงที่มีอาการเป็นลมหรือปวดท้องควรถามประวัติเกี่ยวกับประจำเดือนทุกราย (แม้ว่าจะไม่ได้ประวัติ การแต่งงานอย่างเป็นทางการก็ตาม) ถ้ามีอาการประจำเดือนขาดหรือมีเลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะปรอย อาจมีสาเหตุจากการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้
  2. การรักษาโรคนี้มีวิธีเดียว คือ การผ่าตัด หลังผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถตั้งครรภ์ที่ปกติได้ ถึงแม้อาจมีโอกาสในการตั้งครรภ์น้อยลงก็ตาม

การรักษา ครรภ์นอกมดลูก

                ถ้าสงสัยควรส่งโรงพยาบาลด่วน ถ้ามีภาวะช็อก ควรงดน้ำและอาหาร และให้น้ำเกลือไประหว่างทางด้วย มักจะวินิจฉัยโดยการตรวจภายในช่องคลอดเจาะเลือด ตรวจดูระดับฮอร์โมนเอชซีจี (human chorionic gona dotropin/HCG) อาจต้องตรวจอัลตราซาวนด์ หรือใช้กล้องส่องตรวจช่องท้อง (laparoscopy) ถ้าเป็นจริงก็ ต้องรีบให้เลือดและทำการผ่าตัดทันที

[Total: 0 Average: 0]