สาเหตุ หนองใน

เกิดจากการติดเชื้อหนองใน (GC) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีชื่อว่าโกโนค็อกคัส (gonococcus / Neisseria gonorrheae) ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ระยะฟักตัว 2 - 10 วัน(โดยทั่วไปภายใน5วัน)

[Total: 0 Average: 0]