การรักษา หนองใน

หากสงสัย ควรตรวจยืนยันด้วยการนำหนองไปย้อมสี และส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือนำไปเพาะเชื้อ ถ้าเป็นจริงควรให้ยาขนานใดขนานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
เซฟีไชม์ (cefixime 400 มก.กินครั้งเดียว
เซฟทริอะโซน (ceftriaxone) 250 มก.
ฉีดเข้ากล้ามครั้งเดียวสเปกติโนไมซิน(spectinomycind) 2 กรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว
 ในรายการที่มีภาวะแทรกซ้อน ควรให้ยาติดต่อกัน 2-3 วันถึง14 วัน แล้วแต่ความรุนแรงในผู้หญิงมีอาการหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะ ร่วมกับมีไข้สูง ปวดท้องน้อยขัดเบา ตกขาว อาจเป็นปีกมดลูกอักเสบเฉียบพลัน ควรส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง

[Total: 0 Average: 0]