การรักษา ภาวะไตบวมน้ำ

ได้รับการทำ Left PCN
ได้ทำการผ่าตัดนิ่วในท่อไตโดยวิธีส่องกล้อง :Left URSL

[Total: 0 Average: 0]