logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ ภาวะไตบวมน้ำ

ในกรณีที่เกิดจากนิ่วท่อไตก็จะทำให้ปวดท้องแบบบีบๆ (colicky pain) คลื่นไส้ อาเจียน อาจจะมีไข้ร่วมด้วย ถ้ามีการอุดกั้นที่ท่อไตทั้ง 2 ข้าง จะทำให้ปัสสาวะน้อยลง (oliguria/anuria)

  1. ปวดรุนแรงในบริเวณเอวบนมือข้างหนึ่งคล้ายอาการปวดจุกเสียดไต
  2. อาการคลื่นไส้ อาเจียน
  3. อุณหภูมิร่างกายเปลียนแปลง
  4. ความดันโลหิตสูง
  5. จำนวนปัสสาวะอย่างเห็นได้ชัดจะลดลง
[Total: 0 Average: 0]