logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดไต

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ทางเดินปัสสาวะ  / ปวดไต / สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดไต

การปวดไตอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การกลั้นปัสสาวะนานเกินไป บาดแผล หรือการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกที่ด้านหลัง ซึ่งไม่ได้เป็นการปวดไตจริงๆ

[Total: 0 Average: 0]