การรักษา นิ่วไต

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล

                มักวินิจฉัยโดยการตรวจปัสสาวะ (พบมีเม็ดเลือดแดงจำนวนมาก) ตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตราซาวนต์ เอกซเรย์สคอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพรังสีไตด้วยการฉีดสารทึบรังสี (intravenous pyelogram/IVP) บางรายอาจนำปัสสาวะไปวิเคราะห์ดูสารที่เป็นปัจจัยของการเกิดนิ่ว

                ถ้านิ่วก้อนเล็กอาจหลุดออกมาได้เอง แต่ถ้าก้อนใหญ่อาจต้องผ่าตัดเอาออก หรือใช้เครื่องสลายนิ่ว (extra-corporeal shock wave lithotripsy/ESWL)

                ถ้ามีอาการปวดให้ยาแก้ปวด หรือแอนติสปาสโมติก 

                ถ้ามีการติดเชื้อ ให้ยาปฏิชีวนะ เช่น อะม็อกซีชิลลิน โคไตรม็อกซาโชล โอฟล็อกซาชิน หรือไซโพรฟล็อกซาชิน

                ในรายที่มีสาเหตุชัดเจน ควรจะให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ เช่น ให้ยารักษาโรคเกาต์ในรายที่เป็นโรคเกาต์ เป็นตัน

[Total: 0 Average: 0]