อาการ ครรภ์ไข่ปลาอุก

                อาการมักเกิดหลังตั้งครรภ์ใหม่ ๆ พบว่าขนาดของ มดลูกโตเร็วกว่าปกติคลำได้ขนาดของมดลูกโตกว่าอายุครรภ์ ที่ควรจะเป็น

                นอกจากนี้ยังพบอาการเลือดออกกะปริดกะปรอย ทางช่องคลอดคล้ายกับแท้งบุตร

                มักพบว่าทารกในท้องไม่ดิ้น และมีอาการแพ้ท้อง คือคลื่นไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง

                บางครั้งอาจมีชิ้นเนื้อลักษณะคล้ายไข่ปลาอุกหลุด ออกมาทางช่องคลอด ด้วยเหตุนี้จึงเรียกโรคนี้ว่า ครรภ์ไข่ปลาอุก

                บางรายอาจมีเลือดออกนานเป็นสัปดาห์ หรือเป็น เดือนจนทำให้มีอาการซีด อ่อนเพลีย

                ผู้ป่วยมักมีอาการแสดงของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน เช่น เหนื่อยง่ายใจสั่น ชีพจรเต้นเร็วร่วมด้วย เนื่องจากฮอร์โมนเอชซีจี (ที่รกสร้าง) มีปริมาณสูงจะมีฤทธิ์อ่อน ๆในการกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ

[Total: 0 Average: 0]