การรักษา ครรภ์ไข่ปลาอุก

                หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาล เพื่อตรวจฮอร์โมนเอซซีจีในเลือดและปัสสาวะซึ่งจะพบว่ามีขนาดสูงกว่าที่ พบในการตั้งครรภ์ปกติ

                อาจต้องทำการตรวจพิเศษ เช่น อัลตราซาวนด์ ตรวจชิ้นเนื้อ

                ถ้าเป็นโรคนี้จริง อาจต้องทำการขูดมดลูกผู้ป่วยควรกินยาเม็ดคุมกำเนิดนาน 6 เดือนภายหลังการขูด มดลูก หรือผ่าตัดมดลูกตามแต่สภาพของผู้ป่วยถ้าอายุ มากหรือมีบุตรเพียงพอ อาจทำการผ่าตัดเอามดลูกออก(ก่อนการดมยาผ่าตัดควรให้ยาปิดกั้นบีตาควบคุมอาการของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน)

                หลังจากนั้น ควรนัดมาตรวจระดับเอซซีจีในปัสสาวะ และเอกซเรย์ปอดเป็นระยะเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อสังเกตว่า จะมีการกำเริบหรือกลายเป็นมะเร็งหรือไม่

                ถ้าพบว่าระดับเอชซีจีไม่ลดหรือกลับเพิ่มขึ้น แพทย์จะให้ยารักษามะเร็ง เช่น เมโทเทรกเซต(methotrexate)หรือแดกติโนไมซิน  (dactinomycin) หลังจากโรคทุเลาลง ผู้ป่วยที่ไม่ได้ตัดมดลูก ซึ่งควรกินยาเม็ดคุมกำเนิดนาน 12 เดือน

                ในรายที่กลายเป็นมะเร็งเยื่อรก (choriocarcinoma) แพทย์จะให้ยารักษามะเร็ง สามารถรักษาให้หายขาดได้ร้อยละ 100 ถ้ายังไม่แพร่กระจายไปที่อื่น และประมาณร้อยละ 60-80 ถ้ามีอาการแพร่กระจายไปที่อื่น

[Total: 0 Average: 0]