สาเหตุ กลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่ชนิดหลายถุง

     ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน พบว่าผู้ป่วยจะมีการหลั่ง ฮอร์โมนแอลเอช(luteining hormone/LH) มากเกินและมีภาวะดื้ออินซูลิน  (insulin resistance) ร่วมกับภาวะอินซูลินในเลือดสูง ส่งผลให้รังไข่สร้างฮอร์โมนต่าง ๆอย่างไม่ได้สมดุล เกิดภาวะฮอร์โมนเพศชายสูง และไม่มีการตกไข่ ความผิดปกติเหล่านี้ทำให้เกิดอาการ แสดงและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

[Total: 0 Average: 0]