อาการ กลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่ชนิดหลายถุง

ผู้ป่วยส่วนใหญ่(ประมาณร้อยละ 80-90) จะมีอาการหน้ามัน เป็นสิว ขนดก หนวดขึ้นผิดปกติ   
                ประมาณร้อยละ 60-70 มีประจำเดือนผิดปกติ คือ ประจำเดือนขาด หรือประจำเดือนมาห่าง (เว้นห่างมากกว่า 35 วัน หรือประจำเดือนน้อยกว่า 8 ครั้ง/ปี) บางรายมีเลือดออกผิดปกติหรือดียูบี

[Total: 0 Average: 0]