สาเหตุ ปีกมดลูกอักเสบ-เยื่อบุมดลูกอักเสบ

1.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่พบบ่อยก็คือ หนองใน ที่ติดจากสามีหรือผู้ชายที่มีประวัติชอบ เที่ยวหรือมีเพศสัมพันธ์เสรี ในบางรายอาจเกิดจากเชื้อคลามีเดียทราโคมาติส (Chlamydia trachomatis)

2. การติดเชื้อหลังคลอด (puerperala trachomatis) อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่เป็นปกติวัย (ประจำถิ่น)ในช่องคลอด (เช่น เชื้อสเตปโตค็อกคัส สแตฟีโลค็อกคัส) ระหว่างคลอดมีปัจจัย (เช่น ภาวะโลหิตจาง ภาวะถุงน้ำแตกรั่วอยู่นาน การคลอดยาก การบาดเจ็บ ภาวะตกเลือดหลังคลอด เศษรกค้าง ภาวะครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น) กระตุ้นให้เชื้อเหล่านี้เจริญขึ้นจนเป็นโรคหรือไม่อาจแปดเปื้อนเชื้อจากภายนอกช่องคลอดเข้าไปในช่องคลอดและมดลูก ทำให้เกิดเยื่อบุมดลูกอักเสบได้ มักมีอาการ หลังคลอด 24 ชั่วโมง 

3. การทำแท้ง หากไม่สะอาดมักทำให้มีเชื้อโรค เข้าในมดลูก เกิดการอักเสบขึ้นได้ เรียกว่า การแท้งติดเชื้อ (septic abortion)

[Total: 0 Average: 0]