สาเหตุ ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อทริโคโมแนส

เกิดจากเชื้อโปรโตชัว(สัตว์เซลล์เดียว) ซึ่งเป็นพยาธิขนาดเล็ก ๆที่มีชื่อว่า ทริโคโมแนสวาจินาลิส (Tricho-monas vaginalis)   ติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรคนี้

[Total: 0 Average: 0]