การรักษา ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อทริโคโมแนส

                หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องตรวจภายในช่องคลอดและนำตกขาวไปตรวจส่องด้วยกล้องจุลทรรน์ จะพบเชื้อทริโคโมแนส

การรักษา ให้ยาฆ่าเชื้อ ได้แก่ เมโทรไนดาโซล กรัม(ขนาด200 มก.10 เม็ด) ครั้งเดียว หรือให้ ครั้งละ 500 มก.วันละ 2 ครั้ง นาน 7 วัน และควรให้ ฝ่ายชายกินยานี้พร้อมๆ กันไปด้วย เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายหญิงรับเชื้อซ้ำอีก ในหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก ไม่ควรกินยานี้ ควรใช้ยาเหน็บโคลไตรมาโซล (clotrmazole) ขนาด 500 มก. เหน็บครั้งเดียวก่อนนอน หรือขนาด100 มก.เหน็บ วันละครั้งก่อนนอน ติดต่อกันนาน 6 วัน

[Total: 0 Average: 0]