สาเหตุ ฝีในรังไข่

หากมีสาเหตุมาจากอย่างอื่น ประวัติที่ผู้ป่วยให้อย่างชัดเจนจะช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ง่ายขึ้น หรือบางครั้งก็อาจหาสาเหตุตั้งต้นในครั้งแรกไม่ได้เลย

[Total: 0 Average: 0]