การรักษา ฝีในรังไข่

โรคฝีที่รังไข่รักษาด้วยการผ่าตัดและการให้ยาปฏิชีวนะควบคู่ไปด้วยกัน ภายหลังการผ่าตัดซึ่งมักจำเป็นต้องตัดรังไข่และท่อนำไข่ทิ้งไปข้างหนึ่งจะทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากตามมา

[Total: 0 Average: 0]