อาการ ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก

ติ่งเนื้อในโพรงมดลูกส่วนมากจะไม่มีอาการ แต่อาจจะมีอาการดังต่อไปนี้ได้ในผู้ป่วยบางราย

  1. เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด มักเป็นแบบประจำเดือนมากะปริดกะปรอย
  2. ประจำเดือนมานานหรือมากผิดปกติ
    3 มีเลือดออกทางช่องคลอดหลังวัยหมดประจำเดือน
  3. มีเลือดออกทางช่องคลอดขณะหรือหลังมีเพศสัมพันธุ์
  4. มีตกขาวมากผิดปกติ หรือตกขาวปนเลือด หรือเป็นๆหายๆ

ติ่งเนื้อโพรงมดลูกส่วนมากเป็นติ่งเนื้อที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง มักก่อให้เกิดความรำคาญในเรื่องของประจำเดือนที่มาผิดปกติ หรือมีตกขาวเป็นๆหายๆ โอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งน้อยมากๆ พบได้ประมาณ 0.5 %

[Total: 0 Average: 0]