สาเหตุ ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ว่าติ่งเนื้อในโพรงมดลูกเกิดจากอะไร มีทฤษฎีอ้างว่า อาจเกิดจากการที่มีระดับฮอร์โมนเพศเป็นตัวกระตุ้น ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกมีการเจริญเติบโตมากขึ้นผิดปกติ จนเกิดเป็นติ่งเนื้อขึ้น

[Total: 0 Average: 0]