ปัสสาวะไหลย้อนกลับ

ปัสสาวะไหลย้อนกลับ (Vesicoureteral reflux - VUR) คือ โรคหนึ่งที่สามารถเจอได้บ่อยในเด็กทารก (ทั้งเพศชายและหญิง) ที่มาพบแพทย์ซ้ำๆ ด้วยเรื่อง "กรวยไตอักเสบและติดเชื้อเข้ากระแสเลือด" และทำให้ต้องนอนรักษาและฉีดยาฆ่าเชื้ออยู่ใน รพ.บ่อยๆ แบ่งออกเป็น

  •         PrimaryVURเกิดจากความผิดปกติของกลไกป้องกันการไหลย้อนกลับของปัสสาวะซึ่งโดยปกติมีลักษณะเป็น Flap valve mechanism ที่บริเวณรอยต่อของท่อไตเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะความผิดปกติดังกล่าวอาจเป็นตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากความยาวของท่อไตใต้เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะ(Submucosal tunnel) สั้นกว่าปกติ
  •         SecondaryVURเกิดจากการที่มีการอุดตันของทางเดินปัสสาวะส่วนล่างหรือ เกิดจากการทำงานของกระเพาะปัสสาวะที่ผิดปกติ เช่น neurogenicbladder, voiding dysfunction etc. ส่งผลให้ความดันในกระเพาะปัสสาวะสูงขึ้นจนเกิดภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับ

การรักษา ปัสสาวะไหลย้อนกลับ

  1.  การรักษาด้วยยา เพื่อป้องกันการติดเชื้อ      
  2.  การรักษา โดยการผ่าตัด ภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับที่เป็นอยู่นานอย่างต่อเนื่องอาจทำอันตรายต่อเนื้อไตรวมทั้งอาจเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งทำให้เกิดแผลเป็นที่ไตดังนั้นการรักษาโดยการผ่าตัดจึงหวังผลลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวปัจจุบันการรักษาโดยการผ่าตัดแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่
  • การผ่าตัดฝังท่อไตใหม่ (Ureteric reimplantation)  
  • การฉีดสารบริเวณท่อไตผ่านทางกล้องที่สอดผ่าท่อปัสสาวะ (Endoscopic injection) 

[Total: 3 Average: 4.7]