อาการ โรคกระดูกอักเสบอย่างเฉียบพลัน

มีไข้ กดเจ็บมากบนกระดูกส่วนที่มีการอักเสบอย่างชัดเจน มักจะอยู่ที่ส่วนหัวของกระดูก ผิวหนังอุ่นกว่าปกติและเนื้อเยื่ออ่อนมักจะแข็ง ต่อมาอาจพบเป็นฝีกดยุบ (Fluctuant abscess) ข้อใกล้เคียงมักจะมีน้ำใสๆ อยู่เต็ม การเคลื่อนไหวยังปกติ แต่ในรายที่มีข้ออักเสบเป็นหนอง จะเคลื่อนไหวได้น้อย

[Total: 0 Average: 0]