logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา โรคกระดูกอักเสบอย่างเฉียบพลัน

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / โรคกระดูกอักเสบอย่างเฉียบพลัน / การรักษา โรคกระดูกอักเสบอย่างเฉียบพลัน

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

  1. การรักษาทั่วไป โดยให้นอนพักและให้ยาปฏิชีวนะซึ่งจะให้ติดต่อกันนาน 4 สัปดาห์
  2. การรักษาเฉพาะที่ โดยการผ่าตัดระบายหนองออก แล้วใส่เฝือกปูนดามกระดูกไว้ให้อยู่นิ่ง
[Total: 0 Average: 0]