การรักษา โรคกระดูกอักเสบอย่างเฉียบพลัน

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

  1. การรักษาทั่วไป โดยให้นอนพักและให้ยาปฏิชีวนะซึ่งจะให้ติดต่อกันนาน 4 สัปดาห์
  2. การรักษาเฉพาะที่ โดยการผ่าตัดระบายหนองออก แล้วใส่เฝือกปูนดามกระดูกไว้ให้อยู่นิ่ง
[Total: 0 Average: 0]