ก้างปลา/กระดูกติดคอ

ก้างปลาหรือเศษกระดูกเป็ดไก่อาจติดคอ ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บในคอและกลืนลำบากทันทีขณะกินอาหาร

ถ้าเป็นก้างปลาขนาดเล็กๆ อาจหลุดได้เองในเวลา ต่อมา หรือการกลืนก้อนข้าวสุกหรือขนมปังนิ่มๆ อาจช่วยให้หลุดได้ แต่ถ้าก้างปลาหรือเศษกระดูกมีขนาดใหญ่ อาจคาอยู่ในลำคอทำให้เกิดการอักเสบเป็นหนองได

อาการ ก้างปลา/กระดูกติดคอ

สำหรับชาวบ้าน ถ้ารู้สึกมีก้างปลาหรือเศษกระดูกติดคอ(มีอาการเจ็บคอทันที ระหว่างกินอาหาร)ให้กลืนก้อนข้าวสุกหรือขนมปังนิ่มๆ สัก 2-3 คำ

ถ้าหายเจ็บแสดงว่าได้ผล แต่ถ้าไม่หายเจ็บควรไปพบแพทย์

การป้องกัน ก้างปลา/กระดูกติดคอ

สำหรับชาวบ้าน ถ้ารู้สึกมีก้างปลาหรือเศษกระดูกติดคอ(มีอาการเจ็บคอทันที ระหว่างกินอาหาร)ให้กลืนก้อนข้าวสุกหรือขนมปังนิ่มๆ สัก 2-3 คำ ถ้าหายเจ็บแสดงว่าได้ผล แต่ถ้าไม่หายเจ็บควรไปพบแพทย์


    [Total: 0 Average: 0]