สาเหตุ กระดูกคอหักแบบ Jefferson

เกิดจาก vertical compression force ทำให้ articular facet ของกะโหลกศีรษะกระแทกกับ lateral mass ของ atlas แตก ผู้ป่วยมักมีอาการปวดคอและมีการจำกัดการเคลื่อนไหวของคออย่างมาก โดยเฉพาะในท่า extension, ประสาทไขสันหลังมักไม่ค่อยมีการถูกทำลาย แต่ถ้ารุนแรงมากๆ จะมีการทำลายของประสาทไขสันหลังด้วย ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต ส่วนรากประสาทที่ได้รับบาดเจ็บเสมอ ๆ คือ suboccipital และ greater occipital nerve

[Total: 0 Average: 0]