การรักษา กระดูกคอหักแบบ JEFFERSON

การรักษา ส่วนใหญ่รักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด ใช้ rigid orthosis เช่น halo vest ประมาณ 6
สัปดาห์ หากพบหลักฐานว่ามีการฉีกขาดของ TAL ควรรักษาโดยการผ่าตัด posterior C1-C2
fusion ส่วนการผ่าตัด fracture fixation นั้นต้องใช้เทคนิคสูง และมีโอกาสเกิดอันตรายขณะผ่าตัด

[Total: 0 Average: 0]