รักษา กระดูกคอหัก

การรักษากระดูกคอหักขึ้นอยู่กับว่า กระดูกคอชิ้นใดได้รับความเสียหาย และเกิดการหักในรูปแบบใด หากเกิดจากการกดทับที่ไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดยใช้การดามคอ โดยผู้ป่วยต้องสวมใส่เฝือกอ่อนดามคอเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ หรือจนกว่ากระดูกจะหายดี แต่หากรูปแบบการหักมีความซับซ้อน และอยู่ในบริเวณกว้างมาก อาจต้องใช้การดึง การผ่าตัด หรือเข้าเฝือกแข็งเป็นเวลา 2-3 เดือน หรืออาจต้องใช้วิธีการรักษาต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน

[Total: 0 Average: 0]