logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

รักษา กระดูกคอหัก

나 지금 건강 / 상태, 증상 및 치료  / กระดูก  / โรคกระดูกคอหัก / รักษา กระดูกคอหัก

การรักษากระดูกคอหักขึ้นอยู่กับว่า กระดูกคอชิ้นใดได้รับความเสียหาย และเกิดการหักในรูปแบบใด หากเกิดจากการกดทับที่ไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดยใช้การดามคอ โดยผู้ป่วยต้องสวมใส่เฝือกอ่อนดามคอเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ หรือจนกว่ากระดูกจะหายดี แต่หากรูปแบบการหักมีความซับซ้อน และอยู่ในบริเวณกว้างมาก อาจต้องใช้การดึง การผ่าตัด หรือเข้าเฝือกแข็งเป็นเวลา 2-3 เดือน หรืออาจต้องใช้วิธีการรักษาต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน

[Total: 0 Average: 0]