สาเหตุ โรคกระดูกอักเสบเรื้อรัง

เหมือนการอักเสบกระดูกอย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อสแตฟีย์ลอคคัส (Staphy- loccus) และแบคทีเรียชนิดอื่นๆ เป็นส่วนน้อย

[Total: 0 Average: 0]