logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ โรคกระดูกอักเสบเรื้อรัง

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / โรคกระดูกอักเสบเรื้อรัง / อาการ โรคกระดูกอักเสบเรื้อรัง

พบหนองออกจากไซนัสของบริเวณกระดูกที่มีการอักเสบ และอาจมีความเจ็บปวดทำให้ผู้ป่วยมาหาแพทย์ หนองที่ออกมาอาจออกตลอดเวลาหรือเป็นพักๆ การเกิดซํ้าของไซนัส ซึ่งหายแล้วระยะหนึ่ง จะมีอาการนำล่วงหน้าคือการเจ็บปวดเฉพาะที่ไข้ และเกิดหนองแบบนี้เรียกว่า การติดเชื้อกำเริบขึ้น

การตรวจพบคลำกระดูกได้โตกว่าปกติ และมักพบแผลเป็น (scar) หรือไซนัสอยู่บนตำแหน่งกระดูกส่วนนั้น

[Total: 0 Average: 0]